Circular

Project.

Reforma inerior d'habitatge a Palma

Status.

Finalitzat

Superfície.

100 m2

Promoter.

Privat

Empresa constructora.

Simpa Quetglas s.l

Col·laboradors.

Un projecte en col.laboració amb HEDERA

Photography.

José Hevia