Escoleta a Llubí

Project.

Concurs per a una escoleta a Llubí

Status.

Seleccionat (2018)

Promoter.

Públic.

Photography.

LLOC Arquitectes

Proposta seleccionada en el concurs per a la construcció d’una escoleta pública a Llubí.