Circular

Projecte.

Reforma inerior d'habitatge a Palma

Estat.

Finalitzat

Superfície.

100 m2

Promotor.

Privat

Empresa constructora.

Simpa Quetglas s.l

Col·laboradors.

Un projecte en col.laboració amb HEDERA

Fotografia.

José Hevia