Es local

Projecte.

Reforma interior de local.

Estat.

Finalitzat.

Superfície.

120 m2

Fotografia.

Luna Pérez Visairas